Mistrovský závod 2023

Mistrovský závod 2023
Mistrovství Prahy a vyhlášení výsledků XXII. ročníku Plavecko - běžeckého poháru

8. 6. 2023 se na území městské části Praha 6 konalo Mistrovství Prahy Plavecko - běžecký pohár. Tohoto závodu se zúčastnilo více jak 160 žáků a žákyň základních škol a víceletých gymnázií. I přes nepříznivou předpověď počasí nám nakonec počasí přálo, a proto byly vidět výkony hodny Mistrovství Prahy. Součástí tohoto závodu bylo i vyhlášení vítězů XXII. ročníku Plavecko - běžeckého poháru jednotlivců, škol a městských částí. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do celého seriálu zapojili, dětem za jejich výkony a radost z pohybu, vedení jednotlivých škol za možnost účastnit se závodů, pedagogům a doprovodu za vzornou přípravu a podporu dětí a všem rodičům. Nemalé poděkování patří podporujícím městským částem a pořadatelům, ať už z řad personálu bazénů, tak organizačnímu týmu. 

Poděkování patří i autorovi projektu, bez kterého by se na startovní čáru za XXII. ročníků nepostavilo přes 47500 dětí.

Před námi je již poslední závod XXII. ročníku Plavecko - běžeckého poháru, který se uskuteční v jihočeském městě Milevsko.