Plavecko - běžecký pohár za hranicemi ČR

Plavecko - běžecký pohár za hranicemi ČR
Plavecko - běžecký pohár zavítal za hranice České republiky k našim slovenským sousedům

V dubnu se uskutečnil první ročník Plavecko - běžeckého poháru na Slovensku, konkrétně v Novém Mestě nad Váhom, ve spolupráci se střední průmyslovou školou Bzinská a Krajským centrem volného času. Závod měl úžasnou atmosféru, všichni byli odměněni skvělými výkony, účastnickými přívěsky a ti nejlepší medailemi. Moc děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další ročník.