10. závod Plavecko-běžeckého poháru 2012 - 2013

10. závod Plavecko-běžeckého poháru 2012 - 2013

10. závod Plavecko-běžeckého poháru 2012 - 2013

 

10. závod Plavecko-běžeckého poháru 2012 - 2013

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

POŘADATEL:

R TEAM
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

 

SPOLUPOŘADATEL:

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

ZÁŠTITA PROJEKTU:

David Svoboda - olympijský vítěz v moderním pětiboji

Jan Železný - člen MOV, olympijský vítěz

Prof. MUDr. Jan Pirk,CSc - přednosta kardiocentra IKEM

Jarmila Kratochvílová - světová rekordmanka v běhu na 800 m

 

ZÁŠTITA ZÁVODU:

Mgr. Jana Drejslová - zástupce starosty města Rychnov nad Kněžnou

 

DATUM KONÁNÍ:

17.5.2013

 

MÍSTO KONÁNÍ: plavání - plavecký bazén Rychnov nad Kněžnou - prezentace závodu

běh - v okolí bazénu

 

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

 

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci                    ročník. narození 2003, 2002, 2001

B   6 - 7                                                                   2001, 2000, 1999

C   8 - 9                                                                  1999, 1998, 1997

D   4 - 5 třída dívky                 ročník narození   2003, 2002, 2001

E   6 - 7                                                      2001, 2000, 1999

F   8 - 9                                                      1999, 1998, 1997

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Praktické a speciální školy

A-1   4 - 5 třída chlapci

B-1   6 - 7

C-1   8 - 9

D-1   4 - 5 třída dívky

E-1   6 - 7

F-1   8 - 9

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod


OBJEMY:

kategorie A , D , A-1 , D-1          plavání     50m          běh    500m

kategorie B , E , B-1 , E-1                         50m                  1 000m

kategorie C , F , C-1 , F-1                         50m                  1 000m

kategorie                                             50m                    200m

 

 CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastnický odznak pro každého závodníka

- věcné ceny pro všechny závodníky

 

ŠKOLA, KTERÁ SE ZÚČASTNÍ ZÁVODU A REPUBLIKOVÉHO FINÁLE 24.6.2013 V PRAZE, BUDE ZAHRNUTA DO SLOSOVÁNÍ O TÝDENNÍ POBYT (ubytování, strava plná penze) V HOTELU "HOTEL Milan VOPIČKA" PRO 25 DĚTÍ A DVOUČLENNÝ DOPROVOD

 

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 15.5.2013 do naplnění kapacity závodu 250 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- zájemci o přihlášky se kontaktují na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- přihlášky se zasílají na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezentaci

 

PREZENTACE:

8.15 - 8.45 hod. na bazéně

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: 

8.50 hod

 

START ZÁVODU:

9.00 hod. (ukončení závodu cca do 12.00 hod.)

 

POUČENÍ:

při prezentaci

 

OBČERSTVENÍ:

- účastníci závodu dostanou tyčinku a nápoj od firmy SURVIVAL NUTRITION SUPPLEMENTS

 

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

 

TECH. USTANOVENÍ:

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte sebou cenné věci, pořadatel nezodpovídá za případné jakékoliv ztráty


DOPRAVA:

vlastní