2. závod Plavecko-běžeckého poháru

2. závod Plavecko-běžeckého poháru

2. závod Plavecko-běžeckého poháru

 

2. závod Plavecko-běžeckého poháru

MČ PRAHA 5

POŘADATEL:

R TEAM
Ovčí hájek 2169
158 00 Praha 5
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

 

SPOLUPOŘADATEL:

MČ PRAHA 5

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

ZÁŠTITA PROJEKTU:

Livia Klausová - první dáma České republiky

Jan Železný - člen MOV, olympijský vítěz

Prof. MUDr. Jan Pirk,CSc - přednosta kardiocentra IKEM

 

ZÁŠTITA ZÁVODU:

Ing. Antonín Weinert, CSc. - náměstek primátora hl. m. Prahy
Michal Šesták - zástupce starosty MČ Praha 5

 

DATUM KONÁNÍ:

20.9.2011

 

MÍSTO KONÁNÍ: plavání - plavecký bazénMotorlet - prezentace závodu

běh - Prokopské údolí

 

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

 

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci                    ročník. narození 2002, 2001, 2000

B   6 - 7                                                                            2000, 1999, 1998

C   8 - 9                                                                           1998, 1997, 1996

D   4 - 5 třída dívky                 ročník narození   2002, 2001, 2000

E   6 - 7                                                          2000, 1999, 1998

F   8 - 9                                                          1998, 1997, 1996

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Praktické a speciální školy

A-1   4 - 5 třída chlapci

B-1   6 - 7

C-1   8 - 9

D-1   4 - 5 třída dívky

E-1   6 - 7

F-1   8 - 9

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod


OBJEMY:

kategorie A , D , A-1 , B-1          plavání     50m          běh     500m

kategorie B , E , B-1 , E-1                          50m                   1 000m

kategorie C , F , C-1 , F-1                          50m                   1 000m

kategorie G                                              50m                       200m

 

 CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastncký odznak pro kažého závodníka

- tombola na všechna startovní čísla

ŠKOLA, KTERÁ SE ZÚČASTNÍ TOHOTO ZÁVODU A REPUBLIKOVÉHO FINÁLE 26.6.2012 V PRAZE BUDE ZAHRNUTA DO TOMBOLY O TÝDENNÍ POBYT (ubytování, strava plná penze) NA ŠUMAVĚ V HOTELU HOTEL ANTÝGL PRO 25 DĚTÍ A DVOUČLENNÝ DOPROVOD

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 16.9.2011 d naplnění kapacity závodu 200 závodníků pro všechny kategorie, v okamiku naplnění této kvóty je další příjempřihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání emailu

- přihlášky se zasílají na email ...........

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezentaci

 

PREZENTACE:

10.45 - 11.40 hod. na bazéně Motorlet v Radlicích

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: 

11.43 hod

 

START ZÁVODU:

11.45 hod. (ukončení závodu cca do 14.30 hod.)

 

POUČENÍ:

při prezentaci

 

OBČERSTVENÍ:

- sušenka a pití odfirmy NUTREND

- doprovod závodníků dostae občerstvení od OU KUNICE a firmy NUTREND

 

PROTESTY:

písemno formou s 50,- Kč vkladem (vpřípadě zamítnutí protestu propadá veprospěch závodu)

 

TECH. USTANOVENÍ:

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- bazén - 100,- Kč záloha na zapůjčení zámku k šatní skříňce (mezená kapacita), popř. vlastní visací zámek

- vedoucí družstva předlží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte sebou cenné věci, pořadatel nezodpovídá za případné ztráty


DOPRAVA:

metro trasa " B " - stanice Radlická, a dále dle pokynů organizátorů (adresa: plavecký bazén Motorlet, Výmolova 298, Praha 5)