7. závod Plavecko-běžeckého poháru

7. závod Plavecko-běžeckého poháru

7. závod Plavecko-běžeckého poháru

 

7. závod Plavecko-běžeckého poháru

MČ PRAHA 4

POŘADATEL:

R TEAM
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

 

SPOLUPOŘADATEL:

MČ PRAHA 4

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

ZÁŠTITA PROJEKTU:

Livia Klausová - první dáma České republiky

Jan Železný - člen MOV, olympijský vítěz

Prof. MUDr. Jan Pirk,CSc - přednosta kardiocentra IKEM

 

ZÁŠTITA ZÁVODU:

JUDr. Helena Chudomelová - radní hl. m. Prahy

Ing. Pavel Horálek - starosta MČ Praha 4

 

DATUM KONÁNÍ:

27.4.2012

 

MÍSTO KONÁNÍ: plavání - plavecký bazén Zelený pruh - prezentace závodu

běh - lesopark Dobeška

 

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

 

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

  4 - 5 třída chlapci                    ročník. narození 2002, 2001, 2000

  6 - 7                                                                   2000, 1999, 1998

C   8 - 9                                                                  1998, 1997, 1996

D   4 - 5 třída dívky                 ročník narození   2002, 2001, 2000

E   6 - 7                                                      2000, 1999, 1998

F   8 - 9                                                      1998, 1997, 1996

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Praktické a speciální školy

A-1   4 - 5 třída chlapci

B-1   6 - 7

C-1   8 - 9

D-1   4 - 5 třída dívky

E-1   6 - 7

F-1   8 - 9

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod


OBJEMY:

kategorie A , D , A-1 , D-1          plavání     50m          běh    500m

kategorie B , E , B-1 , E-1                         50m                  1 000m

kategorie C , F , C-1 , F-1                         50m                  1 000m

kategorie                                             50m                    200m

 

 CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastnický odznak pro každého závodníka

- věcné ceny pro všechny účastníky závodu

ŠKOLA, KTERÁ SE ZÚČASTNÍ TOHOTO ZÁVODU A REPUBLIKOVÉHO FINÁLE 26.6.2012 V PRAZE, BUDE ZAHRNUTA DO TOMBOLY O TÝDENNÍ POBYT (ubytování, strava plná penze) NA ŠUMAVĚ V HOTELU HOTEL ANTÝGL PRO 25 DĚTÍ A DVOUČLENNÝ DOPROVOD

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 25.4.2012 do naplnění kapacity závodu 200 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- přihlášky se zasílají na e-mail:pbpohar@seznam.cz 

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezentaci

 

PREZENTACE:

7.20 - 7.55 hod. na bazéně Zelený pruh

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: 

7.55 hod

 

START ZÁVODU:

8.00 hod. (ukončení závodu cca do 13.00 hod.)

 

POUČENÍ:

při prezentaci

 

OBČERSTVENÍ:

- sušenka a pití od firmy NUTREND

- doprovod závodníků dostane občerstvení od OU KUNICE a firmy NUTREND

 

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

 

TECH. USTANOVENÍ:

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- bazén - 100,- Kč záloha na zapůjčení zámku k šatní skříňce

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte sebou cenné věci, pořadatel nezodpovídá za případné jakékoliv ztráty !!!

- plave se v plaveckých čepicích, které dodá pořadatel


DOPRAVA:

- metra trasa "C" stanice Budějovická a dále autobusem č. 124, 205 do stanice Na Planině (počítejte s delším intervalem)