Plavecko - běžecký pohár Milevsko 2021 - 2022

Plavecko - běžecký pohár Milevsko 2021 - 2022

Plavecko - běžecký pohár Milevsko 2021 - 2022

 Závod Plavecko-běžeckého poháru 2021 - 2022

Milevsko

 

POŘADATEL:

R TEAM 
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

SPOLUPOŘADATEL:

město Milevsko

ŘEDITEL ZÁVODU: 

Mgr. Roman Jaroš

ZÁŠTITA PROJEKTU:

Petr Vabroušek               dvojnásobný vítěz SP v dlouhém triatlonu

Jarmila Kratochvílová    světová rekordmanka v běhu na 800 m

Jan Železný                     olympijský vítěz v hodu oštěpem   

ZÁŠTITA ZÁVODU:

Ing. Ivan Radosta           starosta Milevska

PARTNEŘI:

Gymnázium Milevsko

DATUM KONÁNÍ:

28. 6. 2022

MÍSTO KONÁNÍ:

plavání - plavecký bazén Bažantnice - prezentace závodu

běh - lesopark Bažantnice

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

- plavecká část se poplave v rámci jedné školy, ne jako dosud po kategoriích

- bezpečnost žáků v rámci závodů nám zajišťuje TRIVIS - SŠV a VOŠ prevence kriminality a

  krizového řízení Praha s.r.o.

!!!           - vedoucí družstva při prezentaci předloží originál podepsanou Přihlášku (včetně případných změn), kde svým podpisem a razítkem potvrzuje škola, že účastníci závodu uvedeni v Přihlášce závodu splňují aktuální covidová opatření Min. zdravotnictví ČR

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci               ročník narození 2012, 2011, 2010

B   6 - 7                                                           2010, 2009, 2008

C   8 - 9                                                           2008, 2007, 2006

D   4 - 5 třída dívky                 ročník narození 2012, 2011, 2010

E   6 - 7                                                        2010, 2009, 2008

F   8 - 9                                                        2008, 2007, 2006

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod

OBJEMY:

kategorie A , D           plavání     50m          běh      500m

kategorie B , E                          50m                   1 000m

kategorie C , F                          50m                   1 000m

kategorie                              50m                      200m

CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější z každé kategorie

- účastnická cena pro každého závodníka

- v tombole materiální vybavení pro školy - tělesnou výchovu

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 22. 6. 2022 do naplnění kapacity závodu 150 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- vyplněné přihlášky se zasílají na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezentaci

PREZENTACE:

8.40 - 9.11 hod. plavecký bazén Bažantnice

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

9.10 hod.

START ZÁVODU:

9.15  hod. (ukončení závodu cca do 12.30 hod.)

POUČENÍ:

při prezentaci

OBČERSTVENÍ:

- účastníci závodu dostanou tyčinku a nápoj

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

TECH. USTANOVENÍ:

dodržujte zvýšená hygienická opatření

- na závodě se neplatí startovné

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- bazén - 100,- Kč záloha na zapůjčení zámku k šatní skříňce

- vstup doprovodu do bazénu pouze v kraťasech a tričku, v pantoflích / na boso

DOPRAVA:

-       vlastní

UPOZORNĚNÍ:

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné jakékoliv ztráty

INFORMACE:

e-mail: pbpohar@seznam.cz

tel.: 603 937 898                                                  

www.pbpohar.cz