Závod Plavecko-běžeckého poháru 2018 - 2019

Závod Plavecko-běžeckého poháru 2018 - 2019

Závod Plavecko-běžeckého poháru 2018 - 2019

 

Závod Plavecko-běžeckého poháru 2018 - 2019

MILEVSKO

 

POŘADATEL:

R TEAM
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

SPOLUPOŘADATEL:

MILEVSKO

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

ZÁŠTITA PROJEKTU:

David Svoboda - olympijský vítěz v moderním pětiboji

Jan Železný - olympijský vítěz v hodu oštěpem

 

Jarmila Kratochvílová - světová rekordmanka v běhu na 800 m

ZÁŠTITA ZÁVODU:

Ing. Ivan Radosta - starosta města Milevska

PARTNEŘI:

Gymnázium Milevsko

DATUM KONÁNÍ:

17.6.2019

MÍSTO KONÁNÍ:

plavání - bazén Bažantnice - prezentace závodu

běh - park Bažantnice

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci                    ročník. narození 2009, 2008, 2007

B   6 - 7                                                                   2007, 2006, 2005

C   8 - 9                                                                  2005, 2004, 2003

D   4 - 5 třída dívky                   ročník narození 2009, 2008, 2007

E   6 - 7                                                      2007, 2006, 2005

F   8 - 9                                                      2005, 2004, 2003

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Praktické a speciální školy

A-1   4 - 5 třída chlapci

B-1   6 - 7

C-1   8 - 9

D-1   4 - 5 třída dívky

E-1   6 - 7

F-1   8 - 9

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod

OBJEMY:

kategorie A , D , A-1 , D-1          plavání     50m          běh      500m

kategorie B , E , B-1 , E-1                         50m                  1 000m

kategorie C , F , C-1 , F-1                         50m                  1 000m

kategorie                                             50m                    200m

CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastnický odznak pro každého závodníka

- věcné ceny pro všechny závodníky

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 7.6.2019 do naplnění kapacity závodu 150 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- zájemci o přihlášky si pište na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- vyplněné přihlášky se zasílají na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezentaci

PREZENTACE:

8.40 - 9.10 hod. bazén Milevsko

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

9.10 hod

START ZÁVODU:

9.15 hod. (ukončení závodu cca do 12.30hod.)

POUČENÍ:

při prezentaci

OBČERSTVENÍ:

- účastníci závodu dostanou tyčinku a nápoj

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

TECH. USTANOVENÍ:

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- bazén - 100,- Kč záloha na zapůjčení zámku k šatní skříňce

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

neberte sebou cenné věci, pořadatel nezodpovídá za případné jakékoliv ztráty

DOPRAVA:

vlastní

UPOZORNĚNÍ:

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte s sebou cenné věci, pořadatel nezodpovídá za případné ztráty