Závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

Závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

Závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

 


Závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

Babice

 

POŘADATEL:

R TEAM 
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

SPOLUPOŘADATEL:

OPEN GATE - gymnázium a základní škola

ŘEDITEL ZÁVODU: 

Mgr. Roman Jaroš

ZÁŠTITA PROJEKTU:

Eva Pavlová                            1. dáma ČR

Petr Vabroušek                       dvojnásobný vítěz SP v dlouhém triatlonu

Jarmila Kratochvílová             světová rekordmanka v běhu na 800 m

ZÁŠTITA ZÁVODU:

Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová          radní pro sport MČ Praha 8

PARTNEŘI:

OPEN GATE - gymnázium a základní škola

DATUM KONÁNÍ:

19. 10. 2023

MÍSTO KONÁNÍ:

plavání - plavecký bazén OPEN GATE - prezence závodu

běh - park v areálu

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

- plavecká část se poplave v rámci jedné školy, ne jako dosud po kategoriích

- bezpečnost žáků v rámci závodů nám zajišťuje TRIVIS - SŠV a VOŠ prevence kriminality a

  krizového řízení Praha s.r.o.

!!!           - vedoucí družstva při prezentaci předloží originál podepsanou Přihlášku (včetně případných změn), kde svým podpisem a razítkem potvrzuje škola, že účastníci závodu uvedeni v Přihlášce závodu splňují aktuální covidová opatření Min. zdravotnictví ČR

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci               ročník narození 2014, 2013, 2012

B   6 - 7                                                           2012, 2011, 2010

C   8 - 9                                                           2010, 2009, 2008

D   4 - 5 třída dívky                 ročník narození 2014, 2013, 2012

E   6 - 7                                                        2012, 2011, 2010

F   8 - 9                                                        2010, 2009, 2008

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod

OBJEMY:

kategorie A , D           plavání     50m          běh      500m

kategorie B , E                          50m                   1 000m

kategorie C , F                          50m                   1 000m

kategorie                              50m                      200m

CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastnická medaile pro každého závodníka

  - materiální ceny pro vylosované školy

 

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 11. 10. 2023 do naplnění kapacity závodu 80 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- vyplněné přihlášky se zasílají na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezenci

PREZENTACE:

8.10- 8.40 hod. plavecký bazén

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

8.50 hod.

START ZÁVODU:

9.00  hod. (ukončení závodu cca do 12.00 hod.)

POUČENÍ:

při prezenci

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

TECH. USTANOVENÍ:

dodržujte zvýšená hygienická opatření

- na závodě se neplatí startovné

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- bazén - 100,- Kč záloha na zapůjčení zámku k šatní skříňce

- vstup doprovodu do bazénu pouze v kraťasech a tričku, v pantoflích / na boso

DOPRAVA:

vlastní

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

 - neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné jakékoliv ztráty

UPOZORNĚNÍ:

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné jakékoliv ztráty

MEDIÁLNÍ PARTNER:

PRAHA TV

INFORMACE:

e-mail: pbpohar@seznam.cz

tel.: 603 937 898                                                  

www.pbpohar.cz